ERP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER & UYGULAMALARI

ERP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER & UYGULAMALARI

ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, hizmet sunan veya üretim yapan firmaların tüm süreçlerinin bir arada yönetilmesine imkan sağlayan sistemlerdir.

 ERP sisteminde amaç; muhasebe, finans, satış-dağıtım, üretim planlama, stok yönetimi, satınalma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, insan kaynakları, bakım-onarım yönetimi gibi fonksiyonlar arasındaki işbirliği ve etkileşimi geliştirmektir.

 ERP uygulamaları, belirlenmiş bir başlangıç ve bitiş tarihi olan, zaman, bütçe, insan gibi sınırlı kaynaklarla gerçekleştirilen bilişim projeleridir.

 ERP sistemi temin sürelerini ve maliyetleri global (işletme genelinde) bir anlayışla azaltma amacına yöneliktir.

ERP‘NİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ NELERDİR?

·        Küreselleşme ve uluslararası rekabet,

·        Bilgi teknolojisinin sağladığı yeni olanaklar,

·        Uluslararası dağıtım zincirlerinin yaygın ve daha etkin kullanılır hale gelmesi,

·        Çok tesisli organizasyonların iyi idare ve kontrol edilmesi ihtiyacı,

·        Ürün ve üretim politikalarındaki rekabete bağlı değişmeler…

ERP SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

·         Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki verme,

·         Stoğun azaltılması,

·         Direkt işlem maliyetlerinin azaltılması,

·         İşletme içi koordinasyon artışı,

·         Stratejilere uygun işletme yönetimi,

·         Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı,

·         Bilginin kesintisiz biçimde paylaşılması,

·         Kullanılan bilginin kalitesinin geliştirilmesi,

·         Üretim performansı artışı,

·         Zamanında ürün teslimatının artması,

·         Daha az kağıt kullanımı…

BAŞLICA ERP MODÜLLERİ HANGİLERİDİR?

   CRM (Customer Relationship Management)

·        Müşteri ilişkileri yönetimi

 HCM (Human Capital Management)

·        İnsan sermayesi yönetimi

  Üretim Planlama ve Kontrol

·        Üretim planlaması

·        Üretim siparişleri

·        Kapasite planlaması

 Finansal ve Maliyet Muhasebesi

·        Finansal muhasebe

·        Sabit kıymetler muhasebesi

·        Maliyet merkezi muhasebesi

·        Maliyet taşıyıcıları muhasebesi

 Lojistik

·        Ürün ağaçları

·        Rotalar

·        Satınalma

·        Envanter yönetimi MRP

·        Ürün maliyetlendirme

  DOC (Document)

·        Doküman yönetimi…

ERP YAZILIMI SEÇİM KRİTERLERİ NELERDİR?

·         İhtiyaca uygunluk – Fonksiyonalite,

·         Organizasyona uygunluk – Tasarım,

·         Dökümantasyon ve Destek,

·         Teknik Kriterler,

·         Güvenilirlik ve Kanıtlanmışlık,

·         Metodoloji ve Danışmanlık…

MODÜLER UYGULAMA AŞAMASI NASIL OLMALIDIR?

Bir ERP  paketi birçok modülden oluşmaktadır. Her modül hemen hemen kuruluşun bir sürecine veya bir alt sürecine karşı gelir. Modüllerin hepsinin birden uygulamasına başlamak kuruluş içinde kargaşa yaratabilir. Bunun için önceden kuruluşun bir süreç haritası hazırlamış olması beklenir. Bu haritada süreçlerin birbirleri ile ilişkileri ve öncelikleri belirlenmiş bulunmaktadır. Bu önceliklere ve önemlerine göre modüller uygulanmaya alınmalıdır. Örneğin, ÜRÜN AĞACI modülü ilk uygulanacak modüldür.

Hatta bazı çevreler, modüler uygulamayı daha da ileri götürerek paketin satın alımının modül modül yapılmasını önermektedirler.

ERP  kuruluş için bir değişim demektir. Bütün süreçlere uzanan bu değişim, ancak hazmedilebilecek bir tempoda başarıya ulaşabilecektir. Önce, bütün birimler, süreç sorumluları bu değişime hazırlıklı ve kabul edebilir bir durumda olmalıdırlar. İkincisi, üst yönetimin kararlılığı ve desteği de kaçınılmazdır.

Bir Cevap Yazın