LİDER Mİ YOKSA YÖNETİCİ Mİ?

Liderlik; belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.

OLMAZSA OLMAZ YAZILIMLAR

Microsoft Office (Excel / Word), Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları (ERP),Tasarım Programları (Solidworks /Autocad), İstatistik Yazılımları (SPSS / Minitab), SQL Veri Tabanı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, hizmet sunan veya üretim yapan firmaların tüm süreçlerinin bir arada yönetilmesine imkan sağlayan sistemlerdir.

KAIZEN FELSEFESİ

“Kai” kelime anlamı olarak “değişim”, “zen” ise “daha iyi” anlamına gelmektedir. “Kaizen felsefesi” Japonların sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirmeyi hedefleyen felsefesidir. Peki kaizen felsefesi iş dünyasına nasıl uyarlanabilir?Kaizen felsefesindeki iyileşme sonuca değil sürece odaklanıyor.

PARETO ANALİZİ

Pareto analizi bir kalite diyagramı ve kalite kontrol araçlarından biridir. Ünlü İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto tarafından 1897 yılında ortaya atılmıştır. Asıl amacı ülkede yaşanan gelir dağılımı eşitsizliğini gündeme taşımaK.

3D PRINTER HAKKINDA

3D Printerlar bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 boyutlu olarak taranmış modelleri, bir çok farklı malzeme kullanarak çok hızlı ve ekstra bir kalıp ya da fikstüre ihtiyaç duymadan üreten cihazlardır.

5S ÜRETİM YÖNTEMİ

5S yöntemi, işletmelerde verimsizlik malzemelerin dağınıklığından, düzensizliğinden, çalışma ortamının kirliliğinden, ekipmanların arızalarından ve daha birçok sebepten dolayı hem işgücü hemde kalite de kayıplar yaşanmasına sebep olmaktadır.

BAŞARILI SUNUM

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir, İletişim tüm öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturur, Düşünceleriniz ve siz, iletişim kurabilme yeteneğinize göre değerlendirilirsiniz, Ayrıca, sunum sırasında kendinden emin, saygın ve ikna edici olunmalıdır.