PARETO ANALİZİ NEDİR?

PARETO ANALİZİ NEDİR?

Pareto analizi bir kalite diyagramı ve kalite kontrol araçlarından biridir. Ünlü İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto tarafından 1897 yılında ortaya atılmıştır. Asıl amacı ülkede yaşanan gelir dağılımı eşitsizliğini gündeme taşımak olan ekonomistin yaklaşımını Amerikan iktisatçı M.C. Lorenz de 1907 yılında bir grafik ile desteklemiştir. 20-80 ilkesi olarak da bilinen bu yaklaşıma göre %80 geliri, %20’lik bir azınlığın elde ettiği; kalan %20 gelirin ise toplumun geri kalan %80’i tarafından paylaşıldığı öngörülmüştür. Günümüzde de problem çözümlerinde sıkça başvurduğumuz yöntemler arasındadır.

Pareto  Analizi, bir sorunun önemli sebeplerini, daha önemsiz sebeplerden ayırmak için kullandığımız bir çubuk diyagramıdır.  Kontrol çizelgeleri veya diğer veri toplama formlarına dayanılarak yapılan Pareto diyagramları bize dikkatimizi hangi önemli problemlere vereceğimiz konusunda yardımcı olur.  Bu diyagram giderek azalan bir düzende bilgi verir. Büyük kayıplara neden olan küçük sebeplerin belirlenmesinde büyük rol oynayan bu diyagramda en önemli adım problemlerin önem sırasına göre sıralanmasıdır. Bu sayede hangi sorunu öncelikli olarak ele almamız gerektiğini görmemiz kolaylaşır.

Pareto Analizinin Adımları

1.      Problem belirlenir.

2.      Probleme ait sorunlarla ilgili veriler kategorize edilir.

3.      En uygun ölçüm birimi saptanır

4.      Gerekli bilgiler toplanır

5.      Veriler listelenir.

6.      Grafik çizilir ve değerlendirilir.

Pareto Analizinin Yararları

·        Problemin içindeki en önemli neden kolayca belirlenir.

·        Hatalar kolayca saptanabilir.

·        Problemlerin % oranları kolayca hesaplanabilir.

·        Takım çalışmalarında ortak karar almayı kolaylaştırır.

·        Problemler kolayca karşılaştırılabilir.

Bir Cevap Yazın