Etiket LİDER Mİ YOKSA YÖNETİCİ Mİ OLMAK İSTERSİNİZ?

LİDER Mİ YOKSA YÖNETİCİ Mİ OLMAK İSTERSİNİZ?

LİDERLİK

Liderlik; belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.
–Amaç
–Lider
–İzleyiciler
–Koşullar

•Lider yöneticinin yol haritasında tutkulu olmak başarmaya eşittir.
•Her engele çarptığında yeniden güç alarak onu aşmaya çalışır.
•Lider yönetici takım kurma becerisini geliştirir.
•Takım üyelerinin nitelikli ve işin uzmanı olmasına önem verir.
•Farklı düşünebilen yetenekli kişilerle çalışmaktan korkmadığı için kurduğu takımın niteliği kendi liderliğini de güçlendirir.

Liderliğin oluşması için liderin resmi yetkilerle donatılması şart değildir.
Lider ile yönetici eş anlamlı değildir.
Liderlik sadece organizasyonların üst kısımlarını işgal edenlere has bir süreç değildir.
–Kendilerini izleyenlerin sayısı,
–Gerçekleştirmek istedikleri amaçların niteliği,
–İçinde bulundukları koşullar.

•Lider yönetici farklılıklara hoşgörü göstermeyi, değişmeyle baş etmeyi ve yaratıcılığı yeşertmeyi öğrenen kişidir.
•Gerçek: Yöneticiler daha çok türdeş olan oluşumları yönetmeye isteklidirler.
«Uyum»,

«Birlikte davranma»,

«Bağlılık»,

«Bütünleşme»
•Lider yöneticiler çeşitliliğin yönetilmesinin çok zor olduğunu bilirler, bu nedenle farklılıklardan pek haz etmezler.
•Lider yöneticilerin çevrelerinde oluşan kadro, liderin beklentisi dışındaki yaklaşım, davranış ve düşüncelerin engellenmesiyle ilgilenirler .

Liderlik ile Yöneticilik -Benzerlikler

•Hem yöneticilik hem liderlik, insanların belli hedeflere yöneltilmesi ile ilgilidir.

•Hem yönetici hem lider bu yönlendirme ve etkileme işini yaparken bir güç kullanmaktadır.

•Hem yöneticilikte hem liderlikte, yönetici ve lider ile birlikte çalıştıkları insan grubu arasında yakın ilişki vardır.

•Bir işletmede her ikisi de gereklidir.

Liderlik ile Yöneticilik -Farklılıklar

•Yöneticilik bir meslek (kariyer) uygulamasıdır, liderlik ise insanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir.

•Yöneticilik formal bir organizasyon yapısı içinde gerçekleşir, liderlik için formal bir yapı şart değildir.

•Yöneticilik tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yaptırılması ile ilgilidir, liderlik ise hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi ile ilgilidir.

•Yöneticilik tanımlanan hedeflere ulaşma, liderlik ise değişim ve dönüşüm yapabilme işidir.

•İnsanları etkileme aracı;
–Yönetici için bulunduğu pozisyona (mevkiye) verilmiş olan yetki ve yaptırım uygulama hakkıdır.
–Lider için insanları etkilemekte kullandığı araç kişisel özellikleri, davranışları, insanlara verdiği vizyon, güven ve ilhamdır.

•Yöneticinin görev tanımı vardır, liderin görev tanımı yoktur.

•Yöneticilik bilimsel yanı ağır basan bir işken,liderlik sanat yanı ağır basan bir iştir.

•Yönetici, işleri doğru yapan, lider ise doğru işleri yapan kişidir.